Gevelreiniging

Ons straal systeem biedt de oplossing voor de reinigingsproblemen t.b.v. gevels, vloeren, beton enz. Voor het verwijderen van natuurlijke vervuiling verf etc.
Ons straal systeem combineert de voordelen van stralen en hoge druk reiniging zonder de specifieke nadelen van deze twee. Stofvrij werken, weinig water, geen elektriciteit. Weinig verbruik van het Olivine zand en water dat wordt toegevoegd om stof overlast tegen te gaan. Het verbruikte zand kan niet weer hergebruikt worden. Het totale zand verbruik na een hele werkdag is ongeveer 150 kg. De gereinigde ondergrond wordt indien deze, niet al  beschadigd is en het werk door een vakbekwame gevelreiniger word uitgevoerd niet aangetast. Alleen op een ondergrond met b.v. vorstschade is het z.g.n. bouchardeer effect niet te voorkomen. Bouchardeer effect is het aantasten van de ondergrond met een heel erg ruw resultaat.

Olivine zand

Het uit Noorwegen afkomstige Olivine zand dat wordt toegepast is een hard scherpkantig mineraalzand bevat geen silica en is ijzervrij. Olivine voldoet aan de gestelde arbeid en milieu eisen, is door TNO onderzocht en bevat minder dan de toegestane 0,5% kwarts. De aanpak op locatie is per gemeente verschillend, doch komen in grote lijnen overeen. Om met de werkzaamheden te kunnen starten dient men er voor te zorgen dat er onder de steiger een zeil is aangebracht dat het Olivine zand opvangt. De steiger dient te worden voorzien van groene beschermingsnetten en aan de kopse kanten dicht gemaakt te zijn met zeil. E.e.a. om de overlast aan derden zo min mogelijk te houden.
Na het stralen moet eerst zoveel mogelijk zand van de gevel en van het zeil op de grond worden verwijderd, (dit moet volgens de regels en wetten worden afgevoerd of worden hergebruikt) voordat met de afwerking namelijk het schoonspoelen onder hoge druk kan worden begonnen. Indien men zich aan deze regels houdt zal er in geen enkele gemeente  problemen ontstaan t.a.v. milieu regels.

Ons werkgebied is met name in de regio Haarlem. 

Graffiti en wildplak

Graffiti en wildplak geven vaak een verloederd straatbeeld. De ervaring leert dat het actief (laten) verwijderen van graffiti het meeste resultaat oplevert: op den duur wordt er minder graffiti gespoten omdat de teksten en tekeningen snel zijn weggehaald.

Wilt u meer weten over gevelreiniging?  Bel  06 - 26 778 519 of mail.

Gevelreiniging regio Haarlem

Prijsopgave? Mail ons